Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie

Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przeszedł pozytywnie proces weryfikacji przez Radę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego
i Metabolizmu (POLSPEN) spełnienia  standardów w zakresie dobrej praktyki żywienia klinicznego

i otrzymał certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki  Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie”.

„Szpital Dobrej Praktyki  Żywienia  Klinicznego  – leczenie przez żywienie”

Do II edycji programu zgłosiło się 58 placówek z całej Polski.

Rada ekspertów po przeprowadzeniu certyfikacji nagrodziła 19 szpitali.

Żywienie kliniczne jest istotnym elementem leczenia wielu schorzeń. Zastosowane odpowiednio wcześnie może poprawić efektowność prowadzonej terapii, zwłaszcza w sytuacji, gdy pacjent nie może przyjmować pokarmów tradycyjną drogą lub gdy zwykła dieta staje się dla niego niewystarczająca. Polega na podawaniu odpowiednich dawek substancji odżywczych (białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych, wody) oraz energii, w postaci modyfikacji naturalnego jedzenia (dietoterapia), płynnych diet przemysłowych doustnych lub drogą sztuczną przez zgłębnik lub przetokę odżywczą. 
W sytuacji gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niewystarczające lub jest niemożliwe Zespół ds. leczenia żywieniowego może podjąć decyzję o wdrożeniu procedury częściowego lub całkowitego żywienia pozajelitowego. Wówczas mieszanina składników odżywczych do podania drogą dożylną  przygotowywana jest indywidualnie dla pacjenta w Aptece szpitalnej  z zachowaniem pełnej jałowości.

Realizując indywidualny plan leczenia żywieniowego hospitalizowanych pacjentów dbamy o poprawę stanu odżywienia, zmniejszenie dolegliwości związanych  z chorobą oraz poprawę jakości życia chorych.

Otrzymanie certyfikatu potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej.

W imieniu organizatora programu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN  statuetkę dla nagrodzonego Szpitala  wręczyli:

Pani Izabela Kozyra i Pan Adam Stachowiak – przedstawiciele firmy Fresenius Kabi Sp. z o.o. –patron edukacyjny programu. 

Pan Dyrektor Youssef Sleiman podziękował wszystkim pracownikom medycznym Szpitala  za zaangażowanie i trud włożony w prowadzenie żywienia klinicznego. Szczególne podziękowania skierował do  Zespołu ds. Żywienia pod kierunkiem Pana doktora Macieja Głowackiego, Kierownika Apteki Szpitalnej Pana mgr Janusza Lubczyńskiego, wraz z zespołem, który zorganizował Pracownię przygotowywania preparatów, Paniom Dietetyczkom, pracownikom Działu Dokumentacji Rozliczeń
z NFZ za czynny udział w procesie akredytacji, oraz Naczelnej Pielęgniarce – Pani Bogumile Kowalczyk-Sroka za merytoryczny nadzór i objęcie opieką całości przygotowań do procesu akredytacji.

Zdobycie certyfikatu jest dla Szpitala szczególnym wyróżnieniem i zobowiązuje nas do  dalszego poszerzania i przestrzegania zasad dobrej praktyki żywienia klinicznego w Szpitalu.

Materiał filmowy dotyczący uroczystości ogłoszenia wyników z weryfikacji stopnia spełnienia standardów przez uczestniczące w programie Szpitale  z dnia 11.06.2021 jest dostępny na stronie: https://leczenieprzezzywienie.org/wyniki/ii-edycja/

Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie
Przewiń na górę
Skip to content