Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Specjalista ds. Inwestycji w branży konstrukcyjno – budowlanej / Inspektor ds. Nadzoru Inwestycji w branży konstrukcyjno –budowlanej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Inwestycji w branży konstrukcyjno – budowlanej / Inspektor ds. Nadzoru Inwestycji w branży konstrukcyjno –budowlanej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • Wykształcenie wyższe.

  • Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w branży konstrukcyjno – budowlanej.

  • Znajomość prawa i norm budowlanych oraz przepisów związanych.

  • Znajomość pakietu Microsoft Office i programów komputerowych.

  • Znajomość zasad kosztorysowania oraz sporządzania i kontroli obmiarów budowlanych.

  • Znajomość przepisów BHP i p.poż.

  • Doświadczenie zawodowe – min. 2 lata.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, wymiar etatu: 7/8 Specjalista ds. Inwestycji w branży konstrukcyjno – budowlanej, 1/8 Inspektor ds. Nadzoru Inwestycji w branży konstrukcyjno – budowlanej,
liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Termin składania dokumentów: 2021-09-10

Miejsce składania dokumentów:

SEKCJA DS. OSOBOWYCH

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
lub pocztą elektroniczną na adres:
k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

4. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Ogłoszenie_Specjlaistka_Inspektor

Specjalista ds. Inwestycji w branży konstrukcyjno – budowlanej / Inspektor ds. Nadzoru Inwestycji w branży konstrukcyjno –budowlanej
Przewiń na górę
Skip to content