Informacja dla przedstawicieli firm medycznych odwiedzających komórki organizacyjne Szpitala

logo szpitala na niebieskim tle z białymi literami Ogłoszenie Komunikat

Informacja dla przedstawicieli firm medycznych odwiedzających komórki organizacyjne SzpitalaWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze wprowadza możliwość odwiedzin komórek organizacyjnych przez przedstawicieli firm medycznych.

Przedstawiciele firm medycznych po uprzednim uzyskaniu telefonicznej zgody Dyrektora WSS  na przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami komórki organizacyjnej mogą rozpocząć procedurę odwiedzin.

Każdy przedstawiciel obowiązany jest poddać się badaniu temperatury i wypełnić Ankietę
wywiadu epidemiologicznego przy Izbie Przyjęć.

W sytuacji pozytywnego  wywiadu epidemiologicznego osoba przeprowadzająca wywiad
z przedstawicielem firmy kieruje go do komórki organizacyjnej na kontynuację odwiedzin.
Uzupełnioną ankietę przedstawiciel firmy medycznej przekazuje osobie reprezentującej komórkę organizacyjną.
Czas trwania odwiedzin w danej komórce organizacyjnej nie może przekroczyć 15 minut.

Informacja dla przedstawicieli firm medycznych odwiedzających komórki organizacyjne Szpitala
Przewiń na górę
Skip to content