Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

  • wykształcenie wyższe,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  • uprawnienia serologiczne do samodzielnego wykonywania oraz autoryzowania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania dokumentów: 2021-12-17

Miejsce składania dokumentów:

      SEKCJA DS. OSOBOWYCH

      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała

  1. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
           k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  1. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Ogłoszenie Diagnosta Laboratoryjny

Nabór na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi
Przewiń na górę
Skip to content