Day: 20 grudnia 2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym.

Chęciny, dnia 2021-12-09 OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych   Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711.tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) […]

Przewiń na górę
Skip to content