Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Technika RTG do Działu Diagnostyki Obrazowej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Technika RTG do Działu Diagnostyki Obrazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

  • wykształcenie średnie ,
  • praktyka zawodowa (dośwadczenie) w Pracowni RTG i TK,
  • kurs ochrona radiologiczna pacjenta.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania dokumentów: 2022-01-14

Miejsce składania dokumentów:

Dział Kadr
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje:

  1. Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
  2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
  4. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. Osobowych pod numerem telefonu: (041) 346-55-45 w. 123, 230

Klauzula Informacyjna

Nabór na stanowisko Technika RTG do Działu Diagnostyki Obrazowej
Przewiń na górę
Skip to content