Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie na stanowisko pracownika do Sekcji Organizacyjnej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Pracownika do Sekcji Organizacyjnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość pakietu MS Office (word i excel bardzo dobra znajomość)
 • umiejętności przeprowadzania analiz, syntezy i formułowania wniosków,
 • umiejętności edycji dokumentów, sporządzanie pism,
 • prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • terminowość, rzetelność i dokładność w zakresie powierzonych zadań,
 • chęć stałego podnoszenia kwalifikacji.

Przykładowe zadania:

 • prowadzenie rejestru umów i nanoszenie bieżących zmian
 • nadzór nad terminowym wprowadzeniem danych do rejestru przez komórki szpitala,
 • archiwizacja zawieranych umów,
 • bieżąca obsługa administracyjna sekcji.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Termin składania dokumentów: 2022-01-28

Miejsce składania dokumentów:

Dział Kadr
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

 1. Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
 2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 4. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. Osobowych pod numerem telefonu: (041) 346-55-45 w.123, 230

Klauzula Informacyjna

Ogłoszenie na stanowisko pracownika do Sekcji Organizacyjnej
Przewiń na górę
Skip to content