Day: 18 marca 2022

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Dziale Endoskopii 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERTna udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. PRZEDMIOT KONKURSU […]

Przewiń na górę
Skip to content