Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko lekarza w Wojewódzkiej Przychodnia Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

  Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko lekarza w Wojewódzkiej Przychodnia Specjalistycznej
Szpitala w Czerwonej Górze

wymiar etatu i forma zatrudnienia do uzgodnienia

Wymagania:      

Specjalizacja w zakresie  pediatrii oraz chorób płuc dzieci

Aktualne prawo wykonywania zawodu

Miejsce wykonywania pracy:  Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna, ul. Jagiellońska 72, Kielce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 2022-04-30

      Wszelkich informacji na temat zatrudnienia udziela Kierownik Działu Kadr pod numerem
      (041) 346–55–45 w.  230 lub 607 508 083

Miejsce składania dokumentów:

DZIAŁ KADR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:   k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji  nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  1. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230

Dokumenty konkurs

Nabór na stanowisko lekarza w Wojewódzkiej Przychodnia Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze
Przewiń na górę
Skip to content