Nabór na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii

Wymagania:     
Specjalizacja w zakresie  kardiologii

Aktualne prawo wykonywania zawodu

Miejsce wykonywania pracy:  WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 2022-07-29
Wszelkich informacji na temat zatrudnienia udziela Kierownik Działu Kadr pod numerem
      (041) 346–55–45 w.  230 lub 607 508 083

Miejsce składania dokumentów:

DZIAŁ KADR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:  k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji  nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  1. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230

Konkurs dokumenty

Nabór na stanowisko lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii
Przewiń na górę
Skip to content