Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza
konkurs  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu  MZ
z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
( Dz. U. Nr 151 poz. 896 z póź. zm.) proszeni są o składanie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  • prawo wykonywania zawodu;
  • opisana koncepcja kierowania Oddziałem VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej;
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  • oświadczenia, że kandydat/ka :

1)wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
2)posiada obywatelstwo polskie,
3)ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4)korzysta z pełni praw publicznych,
5)nie był/a karany/a,
6)posiada  wykształcenie wyższe – tytuł mgr pielęgniarstwa oraz dyplom specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego,
7)posiada doświadczenie zawodowe.

Dokumenty można przesyłać na adres Szpitala lub składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 10.11.2022r.
z dopiskiem na kopercie„ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej”.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela Dział Kadr pod numerem
tel: (041) 34-655-45 w.230

Chęciny, dnia 2022-10-21

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Przewiń na górę
Skip to content