Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Day: 26 października 2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza konkurs  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu  MZz dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami( Dz. U. Nr 151 poz. […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  w zakresie  konsultacji w dziedzinie onkologii klinicznej dla pacjentów Działu Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ( kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia).

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. PRZEDMIOT […]

Przewiń na górę
Skip to content