Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Month: październik 2022

W naszym Szpitalu operujemy nowotwory złośliwe kości

Przerzuty nowotworów do kości dotyczą rocznie około 45 tysięcy Polaków cierpiących na choroby nowotworowe innych narządów. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze powstaje pierwszy w regionie ośrodek ortopedii onkologicznej, w którym lekarze wykonują zabiegi operacyjne przerzutów nowotworowych do układu kostnego Jak mówi doktor Wojciech Armański, kierownik Oddziału IX Ortopedii i Traumatologii […]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza konkurs  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu  MZz dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami( Dz. U. Nr 151 poz. […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę  w zakresie  konsultacji w dziedzinie onkologii klinicznej dla pacjentów Działu Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ( kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia).

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. PRZEDMIOT […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w zakresie  opieki nad pacjentem  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego ( kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia).

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel: (0-41) 34-655-45 II. […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym   (kod CPV: 85111200-2 Medyczne usługi szpitalne)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. […]

Zapytanie ofertowe na usługi cateringu.

Zapytanie ofertowe Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi cateringu w zakresie: barek kawowy (kawa, herbata, susz konferencyjny) na szkolenia realizowane w ramach programu „KOMPLEKSOWA REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W RAMACH PROFILAKTYKI WTÓRNEJ U OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CIERPIĄCYCH NA PRZEWLEKŁE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO ” […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w  Dziale Diagnostyki Obrazowej (kod PCV:85121000-3 – Usługi medyczne)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. PRZEDMIOT […]

Nabór na stanowisko pielęgniarki w Oddziale Chemioterapii  Dziennej i Ambulatoryjnej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki w Oddziale Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej Forma zatrudnienia Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna wymiar etatu do uzgodnienia, liczba stanowisk pracy: 2 Wymagania:      aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki dyspozycyjność doświadczenie zawodowe w zakresie chemioterapii lub ukończenie kursu w zakresie: opieka […]

Nabór na stanowisko Starszego asystenta w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej – Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Starszego asystenta w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej – Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Forma zatrudnienia Umowa o pracę – wymiar etatu: cały etat, liczba stanowisk pracy: 1 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie kierunkowe, aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, uprawnienia serologiczne do samodzielnego […]

Nabór na stanowisko Technika sterylizacji medycznej do Centralnej Sterylizatornii

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Technika sterylizacji medycznej do Centralnej Sterylizatornii Forma zatrudnienia Umowa o pracę – wymiar etatu: cały etat, liczba stanowisk pracy: 1 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie średnie, Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technika sterylizacji medycznej, Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV, Oświadczenie […]

Przewiń na górę
Skip to content