Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ambitne plany inwestycyjne szpitala w Czerwonej Górze na 2023 rok. Miliony złotych na nowe inwestycje

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze nie zwalnia tempa i po bardzo aktywnym roku 2022 kontynuuje serię ważnych inwestycji i prac modernizacyjnych. Zaplanowane na bieżący rok zadania znacząco poprawią komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz warunki pracy personelu. – Zamierzamy wydać ponad 5 mln zł na różne inwestycje w wyposażenie szpitala, remonty i niezbędne modernizacje – poinformował Youssef Sleiman, dyrektor szpitala.

Zakupy nowego sprzętu

Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny to jeden z kluczowych elementów niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjentów. Szpital w Czerwonej Górze planuje w tym roku zakupy nowego wyposażenia, które zostanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. Szpital wzbogaci się m.in. o nowy wideokolonoskop do zabiegów ESD, ureterorenoskop półsztywny, sterylizator parowy, ultrasonograf, stoły i lampy zabiegowe, kardiomonitory przenośne oraz inny niezbędne urządzenia medyczne.

– Musimy wymieniać sprzęt nie tylko ze względu na zmieniającą się technologię i stały postęp zapewniający lepszą jakość wykonywanych procedur medycznych, ale także ze względu na ekonomię i bezpieczeństwo pacjentów. Stary sprzęt często nie może być odpowiednio serwisowany i psuje się, generując dodatkowe koszty oraz zaburzając pracę szpitala – tłumaczy Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Niezwykle ważnym zakupem przewidzianym na 2023 rok jest nabycie aparatu do kruszenia kamieni nerkowych metodą ESWL wraz z aparatem rentgenowskim typu ramię C wraz z adaptacją pomieszczeń w obrębie Przychodni Przyszpitalnej. Zakup tego urządzenia pozwoli rozszerzyć ofertę przychodni o uznaną, bezinwazyjną metodę leczenia kamicy nerkowej – choroby, w leczeniu której specjalizuje się Oddział VII Urologiczny Szpitala.

Przebudowy z myślą o pacjentach

Częściowy remont przejdą pomieszczenia Działu Rehabilitacji Medycznej. Przebudowane zostaną instalacje, okładziny ścienne i podłogowe, a część boksów zabiegowych będzie wymieniona na nowe. Przestrzeń przeznaczona do hydroterapii zyska wygłuszenie. Dzięki tym pracom zwiększy się komfort pacjentów.

Przebudowa obejmie także część pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii, gdzie zostanie wygospodarowane miejsce na dodatkowe łóżko intensywnej terapii.

– To konieczność wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia, które określa liczbę łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na co najmniej 2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu. Ponieważ szpital się rozbudowuje i powstają nowe oddziały, to musimy powiększyć także bazę łóżkową na Oddziale Intensywnej Terapii – tłumaczy Youssef Sleiman, dyrektor szpitala.

Modernizacja szpitalnej infrastruktury

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze cały czas inwestuje w unowocześnianie swojej infrastruktury i dostosowywanie jej do najwyższych standardów. Takim projektem jest m.in. wydzielenie pożarowe klatek schodowych w segmencie D.

– Inwestycja jest realizacją zaleceń z przeglądu obiektów szpitala wykonanego przez Państwową Straż Pożarną. Dostosowujemy segment D do pełnej zgodności z warunkami technicznymi i przepisami p/poż. – informuje dyrektor Youssef Sleiman.

Modernizację przejdzie również układ chłodzenia szpitalnego prosektorium, który obejmie montaż dwóch nowych agregatów oraz instalacji przewodów chłodniczych, zasilania i sterowania.

Gruntowny remont czeka także rozdzielnię RGD w segmencie D i rozdzielnicę SZR Ujęcie wody. Prace są niezbędne, żeby dostosować rozdzielnię do planowanego systemu BMS. Jest ona także mocno wyeksploatowana, a zasila kilka segmentów szpitala, w związku z czym jej awaria może zakłócić pracę m.in. serwerowni, diagnostyki obrazowej i kilku kluczowych oddziałów.

– Wymiana rozdzielnicy SZR Ujęcie wody jest niezbędna, ponieważ do obecnej nie ma już części zamiennych. Jeśli dojdzie do awarii szpital może zostać pozbawiony dostępu do głównego ujęcia wody poprzez brak zasilania pomp. Jest to więc również inwestycja w bezpieczeństwo pacjentów i personelu – mówi Youssef Sleiman, dyrektor szpitala w Czerwonej Górze.

Na ten rok przewidziano również prace związane z remontami schodów zewnętrznych w różnych lokalizacjach na terenie szpitala oraz chodnika przy stacji TRAFO.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze wkrótce wzbogaci się o nowe pomieszczenia Działu Techniczno-Gospodarczego oraz szpitalnego archiwum. Na ten cel zostaną przeznaczone stare pomieszczenia po Laboratorium Prątka Gruźlicy, które przejdą kompleksowy remont i przebudowę.

– Chcemy maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby lokalowe. Dynamiczny rozwój szpitala, otwieranie nowych oddziałów i poradni przekłada się m.in. na większą liczbę kartotek pacjentów, które musimy archiwizować. Wiązało się to również z przenosinami części jednostek organizacyjnych szpitala do nowych pomieszczeń. Dzięki temu możemy zaadaptować starsze powierzchnie do nowych ról – przekazuje Youssef Sleiman, dyrektor Szpitala w Czerwonej Górze.

Wkrótce większy parking dla pacjentów i personelu

W tym roku zaplanowano realizację II etapu adaptacji terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu. I etap, który obecnie jest w realizacji zapewni około 80 miejsc postojowych. Etap II to kolejne 51 miejsc postojowych

– Z naszych analiz wynika, że na terenie szpitala brakuje około 120 miejsc postojowych, więc realizacja tego zadania zabezpieczy nasze potrzeby. One w ostatnich latach wzrosły, ponieważ znacząco rozszerzyliśmy zakres usług realizowanych w szpitalu. Uruchomienie ZOL-u, Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc i Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej sprawia, że przyjeżdża do nas znacznie więcej pacjentów i odwiedzających – podkreśla Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wielomilionowe nakłady na rozwój szpitala

Opisane powyżej zadania zostaną zrealizowane jeszcze w 2023 roku. Ich łączny koszt to ponad 5,3 mln zł, w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego to kwota ponad 4,5 mln zł. Wszystkie wpisują się w strategię Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – czołowej placówki medycznej w województwie świętokrzyskim świadczącej najnowocześniejsze usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Ambitne plany inwestycyjne szpitala w Czerwonej Górze na 2023 rok. Miliony złotych na nowe inwestycje
Przewiń na górę
Skip to content