Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Szpital w Czerwonej Górze ze specjalnym wyróżnieniem i tytułem “Świętokrzyski Lider Zmian”

W poniedziałek w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach podsumowano efekty projektów społecznych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Specjalne wyróżnienie oraz tytuł “Świętokrzyski Lider Zmian” przyznano dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Dyplom honorowy z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz wicemarszałek Renaty Janik odebrał dyrektor szpitala Youssef Sleiman.

W grudniu oficjalnie kończy się okres realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego – komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu m.in. sfinansowano tworzenie, modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych, wprowadzono kompleksowe usługi społeczne, doradztwo zawodowe, szkolenia i wsparcie dla osób pragnących przebranżowić się i dostosować do wymogów rynku pracy, umożliwiono seniorom i osobom wykluczonym rozwijanie się i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

W Filharmonii Świętokrzyskiej podsumowano projekty zrealizowane w ramach EFS, wręczono także dyplomy honorowe dla wyróżniających się beneficjentów projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

– Dzisiejsza uroczystość to symboliczne zakończenie wdrażania społecznej części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Dzięki środkom z tego Funduszu mogliśmy wspierać mieszkańców naszego regionu w ważnych obszarach ich życia, takich jak edukacja, usługi społeczne, opieka zdrowotna oraz rynek pracy. Na takie właśnie projekty wydaliśmy blisko 1,5 mld złotych. Dzięki temu ze wsparcia skorzystało kilkaset tysięcy mieszkańców naszego regionu – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

– Zawarliśmy umowy na realizację 1284 projektów dofinansowanych łączna kwotą 1 mld 472,4 mln zł. To ogromne nakłady środków finansowych, a uzyskane dzięki nim efekty dają powody do satysfakcji – projekty społeczne objęły wsparciem 590 tysięcy mieszkańców naszego regionu – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

Jak dodała, największe rezultaty w województwie świętokrzyskim udało się osiągnąć, realizując szereg programów zdrowotnych, zachęcających mieszkańców regionu do profilaktyki poważnych chorób cywilizacyjnych: nowotworów, schorzeń kardiologicznych, chorób płuc, cukrzycy oraz chorób zawodowych. – Programy zdrowotne, zrealizowane w ramach RPO objęły ponad 370 tys. osób, a w efekcie blisko 100 tys. osób zgłosiło się na badania profilaktyczne – zaznaczyła Renata Janik.

Wyróżnienie specjalne i tytuł “Świętokrzyski Lider Zmian” otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Jak wskazano w uzasadnieniu, wzorcowa realizacja projektu “Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego” to nie tylko świadectwo sprawności menadżerskiej kadry szpitala i zaangażowania personelu w wykonywaną pracę. To przede wszystkim ogromny wkład w budowanie dobrego klimatu wokół działań, których celem jest szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna. Z projektu skorzystało 540 osób z chorobami układu oddechowego – dla każdej była to szansa na poprawę stanu zdrowia i jakości życia. Oprócz tego osobistego wymiaru projekt ma także szerszy wymiar – jest przykładem i dowodem na to, że można i że warto angażować zasoby placówki medycznej w przygotowanie i realizację projektów europejskich, że dzięki temu można realnie i skutecznie wspierać zdrowie mieszkańców regionu świętokrzyskiego.

Dyplom honorowy z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz wicemarszałek Renaty Janik odebrał dyrektor szpitala w Czerwonej Górze Youssef Sleiman.

Szpital w Czerwonej Górze ze specjalnym wyróżnieniem i tytułem “Świętokrzyski Lider Zmian”
Przewiń na górę
Skip to content