Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dyrektor szpitala w Czerwonej Górze Youssef Sleiman z Honorową Odznaką Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 18 grudnia w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej podczas uroczystej sesji sejmiku województwa świętokrzyskiego po raz 10. wręczono Honorowe Odznaki Województwa Świętokrzyskiego. Wyróżnienie otrzymał między innymi Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Odznaczenia przekazali wyróżnionym osobom i podmiotom marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego została ustanowiona w 2013 r., może być nadana osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną, polityczną lub inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.

W tym roku, w dziesiątej edycji, uhonorowanych zostało sześć osób fizycznych oraz trzy podmioty. Wyróżnienie otrzymał między innymi Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Poniżej uzasadnienie Kapituły Honorowej Odznaki Województwa Świętokrzyskiego.

Youssef Sleiman. Absolwent Akademii Medycznej w Warnie, specjalista oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc. Sprawne zarzadzanie oraz rozwój usług medycznych w zakresie udzielanych świadczen sprawiły, że szpital w Czerwonej Górze, którym kieruje od ponad 10 lat, jest obecnie wiodącą jednostką w województwie świętokrzyskim. Rozbudowana została infrastruktura lecznicy oraz wdrożone: nowe metody badań, międzynarodowe normy ISO, standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, dobre praktyki żywienia klinicznego, a także rekomendacje krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. W szpitalu uruchomione zostały miedzy innymi Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej, Dział Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, Izba Przyjęć Pulmonologiczna i Laboratorium Prątka Gruźlicy.

Dyrektor szpitala w Czerwonej Górze Youssef Sleiman z Honorową Odznaką Województwa Świętokrzyskiego
Przewiń na górę
Skip to content