Oferty pracy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę w zakresie  opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego (kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia).

  OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel: (0-41) 34-655-45 […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych  i udziału w wielodyscyplinarnym zespole długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała   w Czerwonej Górze

  OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika gospodarczego wykonującego czynności na zewnątrz budynku w Dziale Techniczno-Gospodarczym

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Pracownika gospodarczego wykonującego czynności na zewnątrz budynku w Dziale Techniczno-Gospodarczym Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie min. zawodowe, Znajomość obsługi kasy fiskalnej, Znajomość obsługi komputera, Komunikatywność, Uczciwość, Dyspozycyjność (praca […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo, Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Aktualne prawo wykonywania zawodu, Umiejętność pracy w zespole, dokładność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Technika elektroradiologa do Działu Diagnostyki Obrazowej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Technika elektroradiologa do Działu Diagnostyki Obrazowej Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie w zawodzie technik elektroradiolog, kurs ochrona radiologiczna pacjenta, dyspozycyjność od 01.07.2023r. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV, Klauzula […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie znieczulenia do zabiegów neurochirurgicznych ( onkologicznych ) w obrębie kręgosłupa, zabiegów laparoskopowych prostatectomii radykalnej wspomaganej systemem robotycznym, w zakresie znieczulenia pacjenta do zabiegu operacyjnego z grupy JPG H-14 tj. endoprotezoplastyka stawu biodrowego

  OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym (dyżury)

  OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

  OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę w zakresie  opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego ( kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia).

  OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel: […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo, Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Aktualne prawo wykonywania zawodu, Co najmniej roczne doświadczenie w pracy w Zespole […]

Przewiń na górę
Skip to content