Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór do Działu Informatyki na stanowisko Informatyka

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór do Działu Informatyki na stanowisko Informatyka

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę – wymiar etatu: cały etat, 

Liczba stanowisk pracy

 3

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z obsługą systemu Windows Server,
 • Podstawowa znajomość ActiveDirectory, konfiguracja, tworzenie zasad, zarządzanie klientami,
 • Podstawowa wiedza z zakresu obsługi środowiska domowego,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej,
 • Podstawowa znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • Umiejętność samodzielnego diagnozowania i usuwania usterek sprzętu komputerowego,

Wymagania dodatkowe:

 • Bardzo dobra znajomość pakietu biurowego np. MS Office,
 • Podstawy zarządzania systemem antywirusowym, instalacja, konfiguracja reguł,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność organizowania pracy własnej,
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • Pracowitość, komunikatywność, zaangażowanie,
 • Umiejętność podejmowania inicjatyw,
 • Znajomość systemów wspierających pracę w służbie zdrowia,
 • Znajomość programów graficznych np. Photoshop, GIMP itp.
 • Znajomość środowiska do wizualizacji,
 • Znajomość systemu CMS np. Joomla, WordPress,
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych,
 • Staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w systemie internetowym wg załączonego wzoru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych,

Co oferujemy:

 • Pracę w uznanej i prężnie działającej placówce medycznej regionu Świętokrzyskiego,
 • Stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę,
 • Atrakcyjny czas pracy (praca jednozmianowa, soboty, niedziele oraz święta wolne. Praca od godz. 07:00-14:35),
 • Pracę w zespole, opartą na wzajemnym szacunku,
 • Wynagrodzenie podstawowe plus premie,
 • Pracę przy ciekawych i rozwijających projektach,
 • Pracę ze sprzętem serwerowym i oprogramowaniem klasy PREMIUM,
 • Bezpłatny parking,
 • Pracę w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Pakiet usług socjalnych,
 • Grupowe ubezpieczenie,
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Termin składania dokumentów: 2022-10-21

Miejsce składania dokumentów:
DZIAŁ KADR
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
 lub pocztą elektroniczną na adres:  

Inne informacje :

 • Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 • Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
 • Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)      Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Informatyka  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Informatyka;

 

 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Informatyka. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

                                                                                                                ………………………………………..
                                                                                                                (data i podpis kandydata do pracy) 

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyk

Nabór do Działu Informatyki na stanowisko Informatyka
Przewiń na górę
Skip to content