Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy szpitala w Czerwonej Górze to wyjątkowa placówka w skali kraju

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze to jedna z niewielu placówek w kraju oferująca kompleksową opiekę nad pacjentami wymagającymi wsparcia oddechu przez respirator. W placówce poza opieką na najwyższym poziomie prowadzona jest także fizjoterapia, która pozwala wielu chorym na znaczną poprawę stanu zdrowia.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Czerwonej Górze jest wyspecjalizowaną placówką leczniczą i rehabilitacyjną dla osób w podeszłym wieku, na wózkach inwalidzkich, leżących oraz cierpiących na przewlekłe i uciążliwe choroby, które wymagają całodobowej i stałej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej.

Usprawnienie funkcjonowania pacjenta

Anna Lech, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, podkreśla, że głównym zadaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest podjęcie działań dla pacjenta mających na celu usprawnienie jego funkcjonowania oraz naukę samoopieki, które w miarę możliwości umożliwią mu powrót do domu.

Personel zakładu całodobowo sprawuje opiekę nad pacjentami, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Oddziały zlokalizowane są na trzech kondygnacjach nowoczesnego budynku. Świadczenia udzielne są przez lekarzy, pielęgniarki, opiekunów medycznych, psychologa, logopedę, terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutów oraz dietetyka.

Oddział Wentylacji Mechanicznej

– Na pierwszej kondygnacji znajduje się Oddział Wentylacji Mechanicznej. Charakteryzuje się on krótkim czasem oczekiwania na przyjęcie oraz znacznym odsetkiem pacjentów, którzy po skutecznym procesie terapeutycznym wypisywani są do domu. Leczymy w szczególności pacjentów wentylowanych inwazyjnie. W niektórych jednostkach chorobowych uzyskujemy taką poprawę stanu pacjenta, że możemy skonwertować wentylację inwazyjną do nieinwazyjnej. Zwykle proces ten zajmuje kilka miesięcy. Dalsza rehabilitacja i poprawa stanu zdrowia i komfortu życia pacjenta pozwala na wypisanie go do domu. Wówczas pacjenci są objęci innym programem i korzystają z opieki wentylacji domowej – wyjaśnia Anna Lech.

Oddział Opieki Długoterminowej

Dwa Oddziały Opieki Długoterminowej znajdujące się na drugiej i trzeciej kondygnacji są dla pacjentów wymagających długotrwałej opieki – przewlekle chorych, niepełnosprawnych, całkowicie lub częściowo unieruchomionych w łóżku.

– Zawsze staramy się zrozumieć potrzeby naszych podopiecznych i ich rodzin, a do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, zebraniu wywiadu, określeniu problemów staramy się dobrać właściwą opiekę przez sztab medyczny. U części pacjentów udaje nam się uzyskać poprawę stanu zdrowia dzięki właściwemu leczeniu, codziennej fizjoterapii ruchowej oraz terapii zajęciowej, co znacznie poprawia ich jakość życia. Tak przygotowani do samoopieki mogą wrócić do domu, co bardzo nas cieszy – podkreśla Anna Lech.

Wielkie zapotrzebowanie na usługi ZOL

Doktor Jacek Lech, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze, wyjaśnia, że utworzenie Oddziału Wentylacji Mechanicznej w ZOL wynikało z konieczności zapewnienia opieki pacjentom, którzy opuszczali oddział intensywnej terapii, ale nie byli w stanie oddychać samodzielnie.

– Zapotrzebowanie na tego typu świadczenia jest bardzo duże, o czym świadczyła konieczność przekazywania znacznej liczby pacjentów wymagających wentylacji do ośrodków w ościennych województwach. Wiązało się to jednak z niedogodnościami, jeśli chodzi o odwiedziny bliskich i oddalenie pacjentów od rodziny – podkreśla doktor Jacek Lech.

Nacisk na leczenie

Jak mówi, pierwsi pacjenci pojawili się w Oddziale Wentylacji Mechanicznej ZOL dwa lata temu, a kryterium przyjęcia była przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca wentylacji. Gama chorób, które skutkują niewydolnością oddechową, jest bardzo szeroka to m.in. zaawansowane postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, choroby nerwowo-mięśniowe, które prowadzą do niewydolności oddechowej, udary, nadmierna otyłość.

W ZOL-u w Czerwonej Górze priorytetem dla personelu jest poprawa stanu zdrowia przebywających tu pacjentów. – Chcemy leczyć, by w wyniku terapii wentylacyjnej, farmakologicznej i rehabilitacji uzyskać regres choroby, który pozwoli na zmianę wentylacji z inwazyjnej na nieinwazyjną lub całkowitą rezygnację z wentylacji, co nam się udaje – mówi Jacek Lech.

Odciążenie intensywnej terapii

Funkcjonowanie w ramach ZOL-u w Czerwonej Górze Oddziału Wentylacji Mechanicznej ma ogromne znaczenie dla pracy oddziałów intensywnej terapii nie tylko w Czerwonej Górze, ale także w innych placówkach.

– Oddziały intensywnej terapii w szpitalach mają ograniczoną liczbę miejsc. Pacjent, który może być wypisany, ale nie ma dla niego miejsca do kontynuacji terapii wentylacyjnej, blokuje miejsca wykorzystywane dla pacjentów z zagrożeniem życia. ZOL upłynnia pracę dla intensywnej terapii w całym województwie, ale też rozwiązuje problemy samych pacjentów i ich rodzin – tłumaczy Jacek Lech.

Jeden z nielicznych takich ZOL w Polsce

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Czerwonej Górze zapewnia swoim pacjentom żywienie pozajelitowe. To jedna z niewielu placówek w całym kraju, która świadczy tego typu usługi medyczne, zwłaszcza u pacjentów wentylowanych mechanicznie. Charakteryzuje ją także wyjątkowe położenie – tuż przy szpitalu.

– To daje nam przewagę dostępu do rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej, szybkiego dostępu do konsultacji lekarskiej, diagnostyki obrazowej. W przypadku zaostrzenia stanu pacjenta mamy krótką ścieżkę przeniesienia do oddziału szpitalnego. Możemy szybciej reagować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta – podkreśla doktor Jacek Lech.

– Walczymy o poprawę stanu zdrowia każdego pacjenta, ale jednocześnie dbamy o to, by u schyłku życia chorzy mieli zapewniony maksymalny komfort funkcjonowania – zaznacza Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy szpitala w Czerwonej Górze to wyjątkowa placówka w skali kraju
Przewiń na górę
Skip to content