Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Młodszy Asystent Farmacji w Aptece Szpitalnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie wyższe – magister farmacji i odbyty staż;
 • Prawo wykonywania zawodu;
 • Uczciwość, rzetelne i dokładne wykonywanie obowiązków, pracowitość;

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Przykładowy zakres czynności:

 1. Przestrzeganie procedur dotyczących zaopatrzenia, przechowywania i nadzoru nad produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem środków odurzających i psychotropowych. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych apteczek oddziałowych.
 2. Przyjmowanie dostaw produktów leczniczych  i wyrobów medycznych do Apteki, pisemne potwierdzenie przewoźnikom otrzymania dostawy, sprawdzanie zgodności dostawy pod względem tożsamości, ilości, serii z dokumentacją.
 3. Wprowadzanie faktur do systemu informatycznego, archiwizowanie kopii faktur, druków PZ, dokumentów dotyczących gazów medycznych. Szczególny nadzór nad fakturami leków narkotycznych i psychotropowych.
 4. Składanie zamówień na produkty lecznicze i wyroby medyczne do dostawców zewnętrznych. Nadzór nad realizacją umów na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ustalenie z dostawcami reklamacji i zwrotów, sporządzanie protokołów reklamacyjnych, wprowadzanie faktur korygujących do systemu informatycznego.
 5. Przestrzeganie procedur dotyczących kontroli terminów ważności produktów leczniczych i wyrobów medycznych, utrzymywanie wielkości zapasów magazynowych.
 6. Przestrzeganie instrukcji dotyczącej sporządzania leków recepturowych. Sporządzanie roztworów alkoholu etylowego.
 7. Sporządzanie i wydawanie leków wykonywanych w warunkach jałowych, w tym mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Termin składania dokumentów: 2024-06-09

  Miejsce składania dokumentów:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl 

  Inne informacje :

  1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

  2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  1. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230.

Szczegóły do pobrania

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Młodszy Asystent Farmacji w Aptece Szpitalnej
Przewiń na górę
Skip to content