Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dyrektor szpitala w Czerwonej Górze ponownie powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc

Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, został powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc.

Od lewej: wojewoda świętokrzyski Józef Bryk oraz dyrektor WSS w Czerwonej Górze Youssef Sleiman.

Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk powołał konsultantów wojewódzkich w dziedzinie chorób płuc oraz zdrowia publicznego.

Lek. med. Youssef Sleiman odebrał nominację w dziedzinie chorób płuc. To dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, a także kierownik Oddziału III Chorób Płuc WSS w Czerwonej Górze. Youssef Sleiman w przeszłości pełnił już tę funkcję.

– Dziękuję panu wojewodzie za tę nominację. To zaszczyt i jednocześnie zobowiązanie do intensywnej pracy na rzecz rozwoju pulmonologii w naszym regionie – mówi Youssef Sleiman.

Kadencja konsultantów trwa 5 lat. W systemie ochrony zdrowia pełnią oni szereg odpowiedzialnych funkcji: kontrolnych, nadzorczych i opiniodawczych, m.in. prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalistycznego lekarzy, sprawują kontrolę dostępności świadczeń zdrowotnych, wykonują przypisane im ustawą zadania na obszarze danego województwa.

Dyrektor szpitala w Czerwonej Górze ponownie powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc
Przewiń na górę
Skip to content