Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

W Szpitalu otworzono Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych, Oddział III Chorób Płuc i Laboratorium Prątka Gruźlicy

Plakat przedstawiający otwarcie nowego oddziału

Kliknij i obejrzyj prezentację

We wtorek, 8 listopada w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze odbyło się uroczyste otwarcie nowego Oddziału Chemioterapii Dziennej i ambulatoryjnej dla pacjentów z rakiem płuc. Inwestycja pozwoli na kompleksowe leczenie pacjentów z nowotworami i skrócenie czasu oczekiwania na chemioterapię.

Oddział Chemioterapii Dziennej powstał w pomieszczeniach dawnej Izby Przyjęć szpitala, na parterze segmentu D. Stworzono tam również Pracownię Leków Cytostatycznych i wyposażono w niezbędny sprzęt medyczny, m.in. chłodziarki farmaceutyczne z systemem monitorowania temperatury, system znakowania i odczytu leków, fotele do podawania leków cytostatycznych, komory laminarne, wagi precyzyjne, urządzenia do szczelnego zamykania odpadów cytostatycznych oraz sprzęt komputerowy łącznie z oprogramowaniem. W ramach inwestycji powstała także Poradnia Onkologiczna i nowe zaplecze socjalno-sanitarne.

Korzystnie i bezpiecznie dla pacjentów onkologicznych

Usytuowanie poradni i oddziału w pomieszczeniach dawnej Izby Przyjęć umożliwia skorzystanie z ich usług bez konieczności przemieszczania się po obiekcie szpitalnym, co eliminuje ryzyko kontaktu z innymi chorymi. Tym samym jest bardzo bezpieczne dla pacjentów onkologicznych.

– W utworzonym Oddziale Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej zdiagnozowany pacjent będzie leczony w trybie jednodniowym oraz ambulatoryjnym bez konieczności pozostawania na noc w szpitalu. Dotychczas po konsylium organizowanym w WSS w Czerwonej Górze, zakwalifikowany pacjent do leczenia w ramach chemioterapii, kierowany był do innych ośrodków na terapię onkologiczną, co wydłużało znacznie czas podjęcia koniecznego leczenia – informuje dr Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Jak dodaje, utworzenie dziennego oddziału chemioterapii skróci czas oczekiwania pacjentów na leczenie, a to niezwykle ważny aspekt w procesie leczenia onkologicznego.

– Pacjent zostanie otoczony fachową opieką medyczną, od diagnostyki po leczenie i rehabilitację, przez ten sam zespół medyczny. Ponadto z uwagi na fakt, iż Szpital jest podmiotem wielospecjalistycznym, pacjenci onkologiczni, u których wystąpią choroby współistniejące, będą objęci kompleksowym leczeniem – podkreślił dr Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Całkowita wartość zadania „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” to ponad 4,1 mln zł. Samorząd województwa świętokrzyskiego dofinansował je kwotą prawie 3,2 mln zł, a pozostała część kosztów została pokryta ze środków własnych Szpitala.

Nowy Oddział Chorób Płuc

8 listopada w szpitalu w Czerwonej Górze otworzono także nowy Oddział III Chorób Płuc, który wydzielono z dotychczas funkcjonującego Oddziału IV Pulmonologiczno-Alergologicznego. Przebudowa pierwszego piętra segmentu A szpitala na potrzeby nowego Oddziału umożliwiła zwiększenie liczby łóżek pulmonologicznych z 27 do 50, w tym 4 łóżka dla NWM. W wyniku rozdzielenia oddziałów zwiększyła się również liczba łóżek alergologicznych – z 8 do 15 – na pozostającym w pierwotnej lokalizacji Oddziale IV.

– Sale chorych są mniejsze, 5-, 3- lub 2-osobowe. Wszystkie sale wyposażone są w węzeł sanitarny. Zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt. Wymieniliśmy m.in. wszystkie łóżka na elektryczne. Dzięki temu, że w salach zmniejszyliśmy liczbę miejsc, liczymy na to, że zmniejszy się liczba zakażeń szpitalnych – mówi Youssef Sleiman.

Zapoczątkowana w 2018 roku realizacja projektu „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” dotyczyła budowy nowego pawilonu Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc oraz gruntownej przebudowy i modernizacji segmentu A z przeznaczeniem na utworzenie nowego Oddziału III Chorób Płuc. Cała inwestycja kosztowała 37,2 mln zł, z czego 24,8 mln złotych pochodziło z funduszy europejskich, 2,9 mln zł – z budżetu państwa, natomiast dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego wyniosło 6,9 mln zł. Wkład własny Szpitala to 2,5 mln zł.

Ponadto do nowych lokalizacji w ramach zrealizowanego projektu przeniesiono Laboratorium Prątka Gruźlicy oraz Dział Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania.

W ramach inwestycji zwiększono łączną liczbę łóżek o 37 – ze 143 do 180, co znacznie ułatwi organizację pracy szpitala. Wyremontowane oddziały i pracownie zyskały również nowy sprzęt. Wszystko to przełoży się na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, a także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego.

– Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc gotowe jest do profesjonalnego leczenia pacjentów z chorobami płuc, a warunki hospitalizacji pacjentów wpisują się w światowe standardy – podkreśla Youssef Sleiman.

Wybuch epidemii wirusa SARS-CoV-2 sprawił, że w ramach powyższego projektu zrealizowano dodatkowe zadania o wartości 9,2 mln zł
z przeznaczeniem na walkę z Covid-19. Utworzono Pracownię Biologii Molekularnej, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną do walki z wirusem
Covid-19, zamontowano dodatkowe urządzenie do stacji zgazowania tlenu ciekłego medycznego oraz utworzono 3 izolatki i 4 miejsca izolacji.

Na te zadania Szpital pozyskał dodatkowe środki unijne w wysokości 7,7 mln zł, ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego ponad 1 mln zł, natomiast pozostałą kwotę 445 tysięcy zł stanowiły środki własne Szpitala.

Całkowita wartość ukończonego projektu wraz z dodatkowymi zadaniami do walki z Covid-19 wynosi 47,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 33,6 mln zł, z budżetu państwa 2,9 mln zł, środki województwa świętokrzyskiego 7,9 mln zł oraz środki własne 3 mln zł.

W Szpitalu otworzono Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych, Oddział III Chorób Płuc i Laboratorium Prątka Gruźlicy
Przewiń na górę
Skip to content