Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Szpital w Czerwonej Górze wprowadzi kolejne nowoczesne rozwiązania cyfrowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przystąpił do projektu “InPlaMed-II” związanego z dalszą informatyzacją placówek medycznych w województwie świętokrzyskim. Dyrektor Youssef Sleiman podpisał w tej sprawie umowę o partnerstwie z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim.

We wtorek podczas konferencji zorganizowanej w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu podsumowano 5 lat realizacji projektu “Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu o wartości ponad 57 mln zł wprowadzono nowoczesne cyfrowe rozwiązania w 20 placówkach medycznych w regionie, w tym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

W ramach projektu w placówkach zdrowotnych rozbudowano serwerownie, zapewniając możliwość gromadzenia i przechowywania danych medycznych w formie elektronicznej. Zakupiono serwery, macierze, urządzenia zabezpieczające i monitorujące sieć i systemy, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przechowywania danych, backupów i archiwizacji. Zakupiono również urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii oraz agregaty prądotwórcze. Równoległym działaniem było wdrożenie nowych lub rozbudowa istniejących systemów informatycznych, wspierających obsługę pacjentów i pracę podmiotów leczniczych, radiologiczne systemy informacyjne, systemy transmisji obrazów, systemy laboratoryjne, obiegu dokumentów. Tam gdzie była taka potrzeba i możliwości techniczne, nastąpiło ucyfrowienie posiadanych urządzeń diagnostyki.

5 lat realizacji informatycznego projektu w świętokrzyskich jednostkach medycznych podsumował marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Dzisiaj z perspektywy czasu wyraźnie widać, jak realizacja olbrzymiego przedsięwzięcia cyfryzacji usług, obiegu dokumentów, diagnostyki w świętokrzyskich szpitalach była potrzebna wszystkim – nam, naszym szpitalom, naszemu społeczeństwu – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Zrealizowaliśmy wspólnie duże informatyczne przedsięwzięcie wspierające świętokrzyskie placówki medyczne, które ewaluuje i wymaga ciągłych działań aktualizujących czy dostosowawczych do zmieniającej się sytuacji. Zawsze w projektach informatycznych dłuższy okres realizacji to przepaść przy bardzo szybko następujących zmianach w obszarze myśli technologicznej. Osiągnięte efekty mobilizują wszystkich do dalszego aktywnego działania, czego przejawem jest projekt InPlaMed-II w nowej perspektywie unijnej – zaznaczył wicemarszałek Marek Bogusławski.

Planowana jest kontynuacja projektu i jego dofinansowanie udzielone w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. We wtorek marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali umowy o partnerstwie w projekcie „InPlaMed-II” z przedstawicielami 23 placówek zdrowotnych. Koszty kwalifikowalne tego projektu to około 120 mln zł, dzięki tym pieniądzom wprowadzone zostaną nowe e-usługi medyczne, m.in. rozwiązania z dziedziny telemedycyny, z zastosowania sztucznej inteligencji i możliwości ponownego użycia danych, cyberbezpieczeństwa oraz zakupu sprzętu informatycznego.

Umowę w imieniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze podpisał dyrektor Youssef Sleiman.

Szpital w Czerwonej Górze wprowadzi kolejne nowoczesne rozwiązania cyfrowe
Przewiń na górę
Skip to content