Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty/Referenta ds. Zamówień Publicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie – wyższe,
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel )
 • Rzetelne i dokładne wykonywanie powierzonych zadań,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność organizowania pracy własnej i pracy pod presją czasu,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok

Główne zadania:

 • Przygotowywanie, organizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych stosownie do wartości zamówienia – zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i innymi aktami normatywnymi lub zgodnie z Regulaminem postępowań do 130 000 zł.

 Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania dokumentów: 2024-04-30
Miejsce składania dokumentów:
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 1. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230.

Dokumenty do pobrania – Strona 1z2

Dokumenty do pobrania – Strona 2z2

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty/Referenta ds. Zamówień Publicznych
Przewiń na górę
Skip to content