Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wydarzenie Profilaktyczno – Edukacyjne pn. „Zdrowe i bezpieczne wakacje – 2024”

PROGRAM WYDARZENIA

Tytuł: „Zdrowe i bezpieczne wakacje – 2024”

Organizator: Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Termin: 07 czerwca 2024 r. godz. 9:00 -14:00

Miejsce wydarzenia: Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu

Uczestnicy: dzieci i młodzież

Działania proponowane przez Departament Ochrony Zdrowia oraz instytucje biorące udział w wydarzeniu:

 

 1. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjne na którym będzie można:
  • zapoznać się z materiałami edukacyjnymi z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki wybranych chorób,
  • zapoznać się z materiałami edukacyjnymi z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
  • zapoznać z symulatorami środków odurzających (alkogogle i narkogogle wraz z materiałami pomocniczymi),
  • zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi HIV/AIDS.

2.      Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu zaplanowało stoisko edukacyjne na którym będzie można:

 • zgłębić tajniki biobankowania,
 • zapoznać się z urządzeniem o nazwie DECAPPER,
 • poznać odczyn ph różnych substancji,
 • wziąć udział w wyjątkowych warsztatach naukowych dla młodzieży,
 • wziąć udział konkursach z nagrodami,
 • do dyspozycji uczestników wydarzenia zostaną udostępnione Ogrody Doświadczeń, Ogrody Włoskie oraz możliwość zwiedzenia Centrum Nauki Leonardo da Vinci i Dworu Starostów Chęcińskich.

3.      Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjno – profilaktyczne na którym będzie można:

 • uzyskać informację na temat programów profilaktycznych refundowanych przez NFZ, w tym o programie bezpłatnych szczepień przeciw HPV.
 • uzyskać informacje o dostępnych ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim,
 • uzyskać informacje o cyklicznych Środach z Profilaktyką, gdzie przekazywane są informacje o profilaktyce w różnych aspektach życia,
 • zapoznać się z bezpłatnym portalem AKADEMIA NFZ, na którym między innymi znajduje się kalendarz badań profilaktycznych, artykuły o profilaktyce oraz multimedia o zdrowych nawykach i aktywności fizycznej,
 • zapoznać się z bezpłatnym portalem NFZ,
 • uzyskać informacje o bezpłatnej aplikacji mojeIKP i mojeFIZJO,
 • założyć i potwierdzić profil zaufany,

4.      Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaplanowało stoisko edukacyjne na którym będzie można:

 • zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 • skorzystać z porad specjalistów na temat prawidłowej postawy ciała, która jest warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego.

5.      Wojewódzka Komenda Policji w Kielcach zaplanowała stoisko edukacyjne na którym będzie można:

 • zapoznać się z policyjnymi pojazdami (radiowóz, motocykl),
 • zapoznać się z metodami pracy laboratorium

6.      Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach zaplanowała stoisko edukacyjne, na którym będzie można:

 • skorzystać z poradnictwa związanego z profilaktyką chorób odkleszczowych,
 • skorzystać z edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań podczas

7.      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjne, na którym będzie można:

 • sprawdzić działanie pasów bezpieczeństwa w trakcie pozorowanego dachowania pojazdu (symulator dachowania).

8.      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zaplanował stoisko edukacyjne, na którym będzie można:

 • skorzystać z indywidualnej edukacji z zakresu zachowań prozdrowotnych,
 • skorzystać z instruktażu udzielania pierwszej pomocy,
 • skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i pomiaru poziomu cukru we krwi,
 • wziąć udział w grach i

9.      Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaplanowało stoisko edukacyjne na którym będzie można:

 • wziąć udział w instruktażu pierwszej pomocy w stanach nagłych zagrażających zdrowiu i życiu pod hasłem: ,,Mistrz bezpieczeństwa – odkrywamy tajniki pierwszej pomocy”.

10.  Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjno – promocyjne na którym będzie można:

 • zapoznać się z materiałami edukacyjnymi,
 • wziąć udział w grach i konkursach z

11.    Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. w Busku – Zdroju przekaże wodę mineralną dla uczestników wydarzenia.

Nowością tegorocznej edycji wydarzenia będzie mobilny gabinet dentystyczny, w którym będą świadczone bezpłatne usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

W celu skorzystania z usług wymagana jest zgoda opiekuna prawnego/rodzica. Formularz zgody dostępny jest pod adresem: https://cortendental.pl/dokumenty-dla%20pacjenta/

Wydarzenie Profilaktyczno – Edukacyjne pn. „Zdrowe i bezpieczne wakacje – 2024”
Przewiń na górę
Skip to content