Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Technik Farmacji w Aptece Szpitalnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • Wykształcenie średnie– technik farmacji;
  • Uczciwość, rzetelne i dokładne wykonywanie obowiązków, pracowitość;
  • Udokumentowany wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Forma zatrudnienia: 

Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru.

Termin składania dokumentów: 2024-07-12

Miejsce składania dokumentów:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  1. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230.

Szczegóły do pobrania

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Technik Farmacji w Aptece Szpitalnej
Przewiń na górę
Skip to content